Bizim ideyalarımız - sizin gələcəyinizdir

GARDASHLAR MEBEL

GARDASHLAR MEBEL

  • 2020-04-27 12:05:19

Mövcud sistemlər ilə inteqrasiya ediləcək proqram təminatlarının hazırlanması.
Dizaynın hazırlanması.
Avadanlıqların təmin edilməsi.
Verilənlər bazasını idarəetmə sistemi yaradılması və idarə olunması.
İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Kredit modullarının hazırlanması.
ERP və hesabatlıq sistemlərinin hazırlanması.
İstifadə olunan Elektron Sənəd Dövriyyəsi (ESD).

1C kompleks avtomatlaşdırmanın təmin edilməsi.
-Vergi və maliyyə uçotu.
-İnsan resurslarının idarə olunması.
-Satınalma uçotu. -Kargüzarlıq proqramı.


1C Server lisenziyasının təmin edilməsi.
1C İstifadəçi lisenziyasının təmin edilməsi.
-Avadanlıqların təmin edilməsi

GARDASHLAR MEBEL